7
Description
בעת שנפטר הרב הקדוש "החוזה" מלובלין ז"ל, לקח תלמידו הרב הצדיק ר' נפתלי מרופשיץ' ז"ל את המרא והצינא ונתנם על כתפו, והפשיל את כליו לאחוריו, כאחד הפועלים הפשוטים והלך לטפל בחפירת קבר לרבו. והר דמתא, הגאון "ראשהברזל" ז"ל שהיה ממתנגדי שהיה ממתנגדי הרבי , ציווה לגבאי ה"חברא קדישא" לבלי לתת מקום מכובד בבית הקברות בשביל הרבי. עשה ר' נפתלי "יד אחת" עם הקברנים, והתנה עמהם, כשילכו לחפש בבית הקברות איזה "קרקע" וירמוז להם שיתחילו לחפור, אז יתחילו תיכף ומיד במלאכתם ושילם להם מיטב כספו עבור זה. הלך רבי נפתלי עם הגבאי של "חברה קדישא" לחפש איזה מקום לקבר , והדבר היה באישון לילה ובזמן של טיט ורפש ומטר סוחף. כשהגיעו לבית הקברות הלכו אנה ואנה, ור' נפתלי אמר בכל פעם להגבאי: מא נפקא מינא איזה מקום שתתנו לו? יהיה איזה שיהיה. וכשבאו למקום אחד, ור' נפתלי הרגיש שהמקום הוא חשוב מאד אמר להגבאי: לדידי לא אכפת אפילו כאן. ורמז לקברנים, והתחילו תיכף לחפור. התבונן הגבאי וראה שהמקום הוא מן המעולה שבקברים. סמוך למקום להגאון ר' שכנא מלובלין ז"ל, והתחיל לצעוק ככרוכיא כי את המקום הזה לא יוכל לתת בשום אופן. ועוד הם מדברים ומתווכחים זה עם זה והקבר כבר נחפר ונגמר. הביאו את הדבר לפני הרב. אמר הרב: מאחר שכבר נחפר הקבר אסור לשנות ונקבר שם. ויהי לאות, כי תמיד, בל עת צרה היה "חוזה" מצוה ללכת על קברו של ר' שכנא בלובלין ז"ל, באמרו שכל הצדיקים שהיו בלובלין הלכו לארץ ישראל והוא לבדו נשאר שוכן להגן על העיר.
Photo information
Comments 8
Views 503
Uploaded on
2008-09-25 18:34:49
Category Other
No information.
EXIF
No EXIF
2008-09-26 07:21:37
הכן מעניין תודה.
0
Translate
Reply
Save
2008-09-26 07:21:37
הכן מעניין תודה.
0
Translate
Reply
Save
2008-09-25 18:42:19
סיפור טוב ומעניין .
0
Translate
Reply
Save
2008-09-25 18:42:19
סיפור טוב ומעניין .
0
Translate
Reply
Save
2008-09-25 18:38:59
מעניין
0
Translate
Reply
Save
2008-09-25 18:38:59
מעניין
0
Translate
Reply
Save
2008-09-25 18:37:20
מסיפורי חסידים "בעת שנפטר הרב הקדוש "החוזה" מלובלין ז"ל, לקח תלמידו הרב הצדיק ר' נפתלי מרופשיץ' ז"ל את המרא והצינא ונתנם על כתפו, והפשיל את כליו לאחוריו, כאחד הפועלים הפשוטים והלך לטפל בחפירת קבר לרבו. והר דמתא, הגאון "ראשהברזל" ז"ל שהיה ממתנגדי שהיה ממתנגדי הרבי , ציווה לגבאי ה"חברא קדישא" לבלי לתת מקום מכובד בבית הקברות בשביל הרבי. עשה ר' נפתלי "יד אחת" עם הקברנים, והתנה עמהם, כשילכו לחפש בבית הקברות איזה "קרקע" וירמוז להם שיתחילו לחפור, אז יתחילו תיכף ומיד במלאכתם ושילם להם מיטב כספו עבור זה. הלך רבי נפתלי עם הגבאי של "חברה קדישא" לחפש איזה מקום לקבר , והדבר היה באישון לילה ובזמן של טיט ורפש ומטר סוחף. כשהגיעו לבית הקברות הלכו אנה ואנה, ור' נפתלי אמר בכל פעם להגבאי: מא נפקא מינא איזה מקום שתתנו לו? יהיה איזה שיהיה. וכשבאו למקום אחד, ור' נפתלי הרגיש שהמקום הוא חשוב מאד אמר להגבאי: לדידי לא אכפת אפילו כאן. ורמז לקברנים, והתחילו תיכף לחפור. התבונן הגבאי וראה שהמקום הוא מן המעולה שבקברים. סמוך למקום להגאון ר' שכנא מלובלין ז"ל, והתחיל לצעוק ככרוכיא כי את המקום הזה לא יוכל לתת בשום אופן. ועוד הם מדברים ומתווכחים זה עם זה והקבר כבר נחפר ונגמר. הביאו את הדבר לפני הרב. אמר הרב: מאחר שכבר נחפר הקבר אסור לשנות ונקבר שם. ויהי לאות, כי תמיד, בל עת צרה היה "חוזה" מצוה ללכת על קברו של ר' שכנא בלובלין ז"ל, באמרו שכל הצדיקים שהיו בלובלין הלכו לארץ ישראל והוא לבדו נשאר שוכן להגן על העיר."
0
Translate
Reply
Save
2008-09-25 18:37:20
מסיפורי חסידים "בעת שנפטר הרב הקדוש "החוזה" מלובלין ז"ל, לקח תלמידו הרב הצדיק ר' נפתלי מרופשיץ' ז"ל את המרא והצינא ונתנם על כתפו, והפשיל את כליו לאחוריו, כאחד הפועלים הפשוטים והלך לטפל בחפירת קבר לרבו. והר דמתא, הגאון "ראשהברזל" ז"ל שהיה ממתנגדי שהיה ממתנגדי הרבי , ציווה לגבאי ה"חברא קדישא" לבלי לתת מקום מכובד בבית הקברות בשביל הרבי. עשה ר' נפתלי "יד אחת" עם הקברנים, והתנה עמהם, כשילכו לחפש בבית הקברות איזה "קרקע" וירמוז להם שיתחילו לחפור, אז יתחילו תיכף ומיד במלאכתם ושילם להם מיטב כספו עבור זה. הלך רבי נפתלי עם הגבאי של "חברה קדישא" לחפש איזה מקום לקבר , והדבר היה באישון לילה ובזמן של טיט ורפש ומטר סוחף. כשהגיעו לבית הקברות הלכו אנה ואנה, ור' נפתלי אמר בכל פעם להגבאי: מא נפקא מינא איזה מקום שתתנו לו? יהיה איזה שיהיה. וכשבאו למקום אחד, ור' נפתלי הרגיש שהמקום הוא חשוב מאד אמר להגבאי: לדידי לא אכפת אפילו כאן. ורמז לקברנים, והתחילו תיכף לחפור. התבונן הגבאי וראה שהמקום הוא מן המעולה שבקברים. סמוך למקום להגאון ר' שכנא מלובלין ז"ל, והתחיל לצעוק ככרוכיא כי את המקום הזה לא יוכל לתת בשום אופן. ועוד הם מדברים ומתווכחים זה עם זה והקבר כבר נחפר ונגמר. הביאו את הדבר לפני הרב. אמר הרב: מאחר שכבר נחפר הקבר אסור לשנות ונקבר שם. ויהי לאות, כי תמיד, בל עת צרה היה "חוזה" מצוה ללכת על קברו של ר' שכנא בלובלין ז"ל, באמרו שכל הצדיקים שהיו בלובלין הלכו לארץ ישראל והוא לבדו נשאר שוכן להגן על העיר."
0
Translate
Reply
Save
Show more comments
Visitors (503)